Procés de treball dels alumnes de Cicle Mitjà
PROPOSTA DE L’ACCIÓ COL•LECTIVA “MOMENTS EN FAMÍLIA” 10 DE MARÇ

Divendres 26 de febrer 2016
A la biblioteca :
1. Vam veure uns vídeos d’un artista que amb pilotes feia una obra d’art que durava només el temps que les pilotes rodaven. Ells feien fotos i vídeos per documentar l’acció.
2. Per grups vam pensar “Com podríem nosaltres, canviar l’escola amb pilotes de paper de diari”. Van sorgir diverses idees: Inventar un joc, decorar la façana, fer una escultura,…
3. També vam fer pilotes de paper de diari per investigar diferents maneres de fer-les.

Dimarts 1 de març 2016
A l’aula de 3r, vam desenvolupar 4 de les nostres propostes:
Grup 1. PILOTES PETITES PER CONSTRUIR UNA IMATGE A LA PLAÇA.

Grup 2. PILOTA GEGANT PLENA DE PILOTES /PILOTES PETITES FAN UNA DE GRAN.

Grup 3. AGAFAR LES PILOTES AMB CORDILLS I PENJAR-LES DEL SOSTRE O FAÇANA.

Grup 4. FER PILOTES I INVENTAR-NOS UN JOC PER FER ENTRE TOTS/ES.

Dimecres 2 de març 2016
Els alumnes de 3r, vam dissenyar el flyer per repartir a les famílies.
Els alumnes de 4t, vam pensar que dir per megafonia, invitant a les famílies a l’acte i en quins idiomes.

Divendres 4 de març 2016
El C.M. per grups vam dissenyar i elaborar les pancartes , que estan posades a la façana de l’escola.
Al mateix temps uns alumnes anaven sortint de l’aula per gravar el missatge en diferents idiomes.

Dimarts 8 de març 2016
Hem donat color a les pilotes de paper que hem creat a classe!