El claustre de mestres hem dialogat pintant amb els paisatges d’altres companys, per observar la transformació que es va iniciar amb el projecte ara fa 3 anys, a partir del quadre del tàndem de Ramon Casas. Es tracta de detectar el que portem de nou a la motxilla després de passar per l’experiència del projecte.

L’estat en que cadascú de nosaltres es troba avui l’hem expressat a partir d’un paisatge que cadascú ha triat. Entre tots hem construït un paisatge compartit que, com la línia d’horitzó en el quadre de Casas, dibuixa l’esdeveniment del projecte a partir de curs vinent.