En començar el projecte “La Música i La Dansa”, van compartir i dibuixar les nostres idees inicials.