Mostra de treballs de l’àrea de Educació Plàstica.