S’han format diferents equips i ells mateixos s’ajunten. Es van introduint conceptes matemàtics i lingüístics i estem tots molt contents!