Aquest curs a l’escola tenim l’espai C,  Aquest programa, dirigit a escoles de primària de Barcelona, consisteix en l’acollida d’artistes en residència. El seu principal objectiu és introduir l’art de forma contínua dins l’escola mitjançant la creació d’un estudi artístic lliure, coordinat pels nens i nenes de l’escola conjuntament amb un artista resident. La tasca de l’artista és compartir el seu espai de creació amb els alumnes, els quals hi acudeixen unes hores a la setmana per a poder desenvolupar els seus propis projectes.

Aquesta setmana ja han arribat les dues artistes que tindrem a l’escola i són la Berta Vallvé i la Leia Goiria, dues artistes especialitzades en l’art tèxtil.