Aquest trimestre, la Comunitat de Mitjans destinem una estona dels divendres a l’activitat “Espais de joc de lliure circulació“. Consisteix en una proposta de 5 espais, amb diferents jocs a cadascun d’ells. L’alumnat es dirigeix a jugar a un o a altre espai en base a les seves preferències, curiositats o inquietuds. Així, al llarg de l’estona que dura aquesta activitat, els i les alumnes de 1r, de 2n i de 3r comparteixen la primera planta per jugar i interactuar plegats. Es tracta d’una iniciativa amb un objectiu principal clar: aprendre a través del joc. I és que, jugar no té una funció lúdics (que també), sinó que permet desenvolupar les relacions intra i interpersonals i aporta estratègies útils per la vida, entre d’altres. A anotem alguns aspectes que treballem amb aquests espais de joc:

 • Reconeixem regles i en pactem d’altres.
 • Prenem decisions raonades.
 • Aprenem de l’error.
 • Experimentem la competitivitat des d’un punt de vista positiu, reconeixent jugades ben fetes i alegrant-nos de la sort dels altres.
 • Repassem normes.
 • Col·laborem, cooperem i ens relacionem amb els companys.
 • Ajudem, ens deixem ajudar i transmetem el que sabem, entre companys.
 • Debatem, discutim i acordem de forma civilitzada.
 • Posem en pràctica el respecte, la tolerància, la confiança i la complicitat.
 • Aprenem estratègies per resoldre preguntes, enigmes i
 • No considerem que hi hagi perdedors, sinó persones que guanyen el joc, persones que no guanyen el joc… i persones que guanyem en aprenentatge i diversió: tots nosaltres.

Voleu que us ensenyem com ho fem o voleu ensenyar-nos algun joc vosaltres? Sou benvinguts! Que continuï la partida!