L’escola MIQUEL BLEACH està situada al carrer del mateix nom en el número 24, al barri d’Hostafrancs, districte de Sants-Montjuïc. Està ubicada a la part del darrera de l’edifici del Consell del Districte, obra modernista de l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia. L’escola ocupa l’actual edifici des de 1894.
Amb data 3 de Març de 1894, consta en el registre de correspondència, una comunicació al Governador President de la Junta d’Instrucció Pública informant del trasllat de l’escola al nou local des de “el primer piso que ha venido ocupando dicha escuela, a la nueva construcción adosada a la Tenencia de Alcaldia de este distrito”
És l’escola més antiga d’Hostafrancs i Sants. La seva denominació ha anat variant en el temps, el nom actual correspon al mestre pedagog de les Barriades de Sants i Hostafrancs, Miquel Bleach Burunat (Sants 1849 – Barcelona 1900).