Objectius prioritaris

– Millorar els resultats educatius i acadèmics del nostre alumnat.

– Oferir les millors oportunitats de participació i aprenentatge en un context d’inclusió escolar.

– Desenvolupar al màxim les capacitats de cada alumne i fer que progressi tant com pugui.

Trets d’indentitat

– Valorem les diferències entre les persones com un recurs per promoure l’aprenentatge i una oportunitat per a aprendre a conviure en una societat heterogènia i equitativa.

– La diversitat cultural i social és un dels valors principals que tenim com a escola, a més del compromís, la flexibilitat i la implicació en la consecució dels nostres objectius prioritaris.

– Practiquem una pedagogia activa, innovadora i inclusiva, per tal d’assolir la formació integral dels nostres alumnes.

– Impulsem la projecció del centre cap al l’entorn, preferentment al més proper.

La Missió

La missió de la nostra escola és aconseguir que tot l’alumnat desenvolupi al màxim les seves capacitats i progressi tant com pugui, oferint-li les millors oportunitats de participació i aprenentatge en un context d’inclusió escolar.

Per aconseguir-ho, hem de procurar que els i les alumnes tinguin experiències reeixides d’aprenentatge a l’aula, per tal que pugui experimentar el plaer d’aprendre.

Agafem fulles de sàlvia.

Agafem fulles de sàlvia.