EQUIP DOCENT

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora P3:  Marta Borrell
Tutora P4: Aina Puig
Tutora P5: Anna Miret
Suport EI / Coord comunitat de petits: Marga Rodríguez
TEI: Elisenda Rubio

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutor 1r: Carmen Magallanes
Tutora 2n:  Bàrbara Sentinella
Tutor 3r: Irma Miñarro
Tutora 4t: Rosario Pérez
Tutora 5è: Àngels Carracedo
Tutora 6è: Marta Farràs

 

ESPECIALISTES
Anglès:  Araitz Garcia i Judith Grau
Aula acollida: Lara Juanpere
Música:  Laura Ayats
E. Física: Carlos Arnau
E. Especial:  Anna Vilalta
Religió catòlica:  Marta Escolar
Suport comunitat de mitjans : Lara Juanpere
Suport comunitat de grans : Lola Quirant

 

 

EQUIP DIRECTIU
Directora:  Albert Inglés
Cap d’Estudis:  Mar Ortega
Secretària:  Assumpta Boix

 

ALTRES SUPORTS PEDAGÒGICS
Inspector Ensenyament: Albert Grau Montero
Assessora Tàndem MNAC: Esther Fuertes
EAP: Cristina Micó
Treballadora Social:  Anna Gómez
CRP: Júlia Casanova
ELIC: Geli Barberà
Vetlladora: M. del Mont Geli

 

ALTRE PERSONAL NO DOCENT
Conserge:  Arturo Mahiques
Administrativa: Txus Garcia
Feineres:  Pilar Carrasco, Dolores Rodriguez, Eva Expòsito, Carmen Segura

 

PROJECTE TÀNDEM
Formadora en educació artística: Esther Fuertes

 

DIRECTORA CORAL
Quima Farré Urzaiz

 

MENJADOR
Coordinadora:  Carolina Coll
Cuinera: Lourdes Ribalta
Monitores:  Natàlia Pla, Olga Galindo, M. del Mont Geli