Aquest projecte forma part de la política educativa de l’ajuntament de Barcelona, pretén afavorir una escolarització obligatòria òptima per tot l’alumnat dels centres públics de Primària i Secundària. Des d’aquesta perspectiva i amb el suport del Departament d’Educació, el curs 2001/2002 s’ha iniciat aquest Projecte al Districte de Sants-Montjuïc, amb el objectius següents:

  • Garantir, amb implicació del professorat de les escoles i dels instituts, la continuïtat dels itineraris pedagògics al llarg de tot l’ensenyament obligatori.
  • Facilitar a l’alumnat l’adquisició de les habilitats, competències i sabers necessaris per obtenir El Graduat de Secundària i incorporar-se amb èxit a nous estudis o al món del treball.
  • Oferir un servei de proximitat a les famílies, desenvolupant noves formes de relació i d’aprenentatge amb la implicació de tota la comunitat educativa.

Actuació: Aquest projecte s’ha concretat en la potenciació de la continuïtat de l’escolarització obligatòria (6-16 anys) a la zona d’Hostafrancs. El nostre centre educatiu hi està implicat.

Accions: Taller de tutoria escola-barri/institut adreçat a tutors i tutores del cicle Superior de Primària del CEIP Miquel Bleach i al Primer cicle de l’ESO de l’ IES Joan Coromines.

Per més informació del programa clica aquí: http://www.edubcn.cat/exit/