Llegir text, imatges, mapes,…dona l’oportunitat d’accedir a un conjunt de processos intel·lectuals i a apropar-se a eines d’estudi i de  recerca.En la societat de la informació i amb una realitat canviant, es necessari ensenyar a utilitzar els suports de la informació de manera que permetin l’autoaprenentatge.

Hem d’educar els hàbits lectors però a la vegada hem de despertar la passió per la lectura, l’interès per la investigació i el coneixement i adquirir la sensibilitat adequada per gaudir de la poesia i la música.

Els llibres i els altres documents d’emmagatzament i registre d’informació, han de ser accessibles a tot el professorat i alumnat de l’escola.

El projecte d’innovació educativa “La biblioteca escolar puntedu. Un espai de coneixement i aprenentatge” ens ha obligat a repensar l’organització, la gestió i la dinamització pedagògica apostant per una educació innovadora.

L’utilització de la biblioteca-mediateca escolar “puntedu” ens permet:

 • Disposar d’un espai d’aprenentatge singular.
 • Tenir informació en diferents suports.
 • Seleccionar el fons documental en funció del nostre alumnat.
 • Anar actualitzant els documents.
 • Utilitzar el catàleg tot fent formació d’usuaris.
 • Tenir un professorat responsable, amb formació específica.
 • Impulsar un pla de lectura del  centre.
 • Proporcionar recursos del currículum.
 • Implicar a tot l’equip docent en l’estimulació de la curiositat i la recerca per introduir als nostres alumnes en l’aventura personal de llegir  despertant el gust per escriure.
 • Convertir la biblioteca  en el centre de recursos de l’escola.
 • Incorporar les noves tecnologies a la biblioteca.
 • Propiciar la relació amb la biblioteca pública del barri.

Per a més informació del programa clica aquí: http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/