cuidam colorLa motivació de l’equip docent del centre a impulsar el projecte COOPERATIU PER AL FOMENT DE LA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI, té per objectiu  evitar les desigualtats i la discriminació entre els alumnes generada per la impossibilitat de les famílies de fer front a les despeses de llibres de text i material escolar.

Objectius:

Garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat
Evitar la marginació per manca de material o llibres.
Assegurar que tots els nostres alumnes tinguin les mateixes oportunitats i facilitats d’aprenentatge.
Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.
Ajudar les famílies amb una situació econòmica desfavorida, Reduint la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.
Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic complementari.
Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
Fomentar la cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.
Educar en els criteris de consum racional i sostenible i per  l’estalvi ecològic i econòmic.
Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.
Millorar quantitativa i qualitativament els recursos didàctics disponibles als centres educatius.