Aquestes són les diferents publicacions on ha participat la nostra escola:

– L’EREVISTA GUIX - 445 (JUNY 18) - Museu i escolaSCOLA I EL MUSEU FEM UN BON TÀNDEM. Transformem l’educació des de la                    col·laboració. Revista Guix de l’editorial Graó.

 

 

REFLEXIÓ SOBRE L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL EN EL CONTEXT ESCOLAR de Pilar Ugidos per a la revista FER ESCOLA A BARCELONA del Consorci d’Educació de Barcelona.

– Gratacós, P. i Ugidos, P. DIVERSITAT CULTURAL I EXCLUSIÓ ESCOLAR. Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat. Pep Gratacós i Pilar Barcelona. Fundació Jaume Bofill.

 

 

 

 

 

 

– DIARI ARA: El secret: esperar molt de mestres i alumnes (7 d’octubre de 2013)

ara7octubre