A l’escola oferim el servei d’acollida matinal, per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral i donar resposta a la problemàtica ocasionada a aquells pares i mares que comencen la jornada laboral abans de l’inici de les classes.

L’objectiu general d’aquest servei és acollir l’alumnat d’una manera amena i formativa, estimulant la participació i la creativitat dels infants. Es considera un temps actiu per els nens i nenes que possibilita la realització d’activitats lúdiques, artístiques, de lectura,….

Aquest servei funcionarà de 8h a 9h del matí.