Projectes transversals: Aquests projectes impliquen a tota l’escola . En aquests projectes conflueixen aspectes concrets de les recerques d’aula com en el projecte artístic de nadal  però en d’altres  casos defineixen línies de treball i de millora que impliquen directament al professorat . Es concreten en els següents: