El curs 2017-2018 els llibres de text que utilitzarem a l’escola són els següents: