El curs 2018-2019 els llibres de text que utilitzarem a l’escola són els següents: