Espais C és un programa promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El programa, que està dirigit a les escoles públiques de primària de Barcelona, es basa en l’acollida d’artistes novells dins de l’escola. Els centres cedeixen un taller a joves creadors perquè durant tot un any desenvolupin els seus projectes a canvi que obrin les portes sis hores a la setmana perquè grups d’infants, de manera lliure, puguin anar a desenvolupar els seus projectes compartint el taller amb l’artista.

El projecte es basa fonamentalment en la cooperació i el mutualisme entre institucions i persones, i esdevé així molt sostenible. L’artista novell n’obté un taller i l’escola, un nou espai de creació actiu que cada centre articula de mutu acord amb l’artista, i s’involucra, des de l’inici, de manera directa els infants.