Aquesta és la programació general anual del centre.