Aquest curs a 5è ens hem preguntat de quin color és l’Univers i per representar tot el que hem investigat hem creat un Univers inspirat en les obres artístiques de Jane Perkins.

Aquesta artista utilitza tot tipus de materials: joguines, taps, pinzes, llana,…per colocar-los de forma que poc a poc va dibuixant la figura que desitja.

Nosaltres a 5è, hem portat molts materials que teníem a casa per poder escollir i veure quins ens podien anar millor per representar l’Univers. Un cop hem tingut tots els materials, hem fet un esbós i hem escollit els que més ens han agradat per inspirar-nos.

Amb l’esbós com a model ens hem dividit en dos grups, un s’ha dedicat a crear l’Univers i l’altre a crear un observatori.

Aquestes dues creacions artístiques contenen tot el que ens hem preguntat i investigat al llarg del curs.

  • Quins elements formen l’Univers?
  • Què és el color?
  • De que depenen els canvis de colors?
  • Com podem veure l’Univers?