La nostra escola participa en el projecte Escoles Tàndem  impulsat per la Fundació Catalunya la Pedrera i treballa conjuntament amb el Departament d’ Educació del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb l’ objectiu de promoure l’èxit educatiu .

L’art com a lloc de trobada
Perquè l’art pot afavorir l’èxit educatiu en una escola com la nostra?.L’art és una manifestació humana universal que té la capacitat d’obrir-nos al coneixement del món en un viatge apassionant a través del temps, la geografia i les cultures. Per altra banda, l’experimentació i l’expressió a través de les arts ens conviden a connectar amb allò que tenim de més genuí i personal, possibilitant l’ autoconeixement, afavorint l’autoestima i millorant les relacions amb els altres i la integració dins del grup.
Coneixedors d’aquesta riquesa i de les possibilitats que ens ofereix treballar amb un museu d’art, aquest Tàndem intenta aconseguir que l’ art i el patrimoni cultural en un sentit ampli, siguin una matèria amb especial rellevància al currículum de tots els nivells educatius de l’escola: de l’ Educació Infantil al Cicle Superior de Primària. Per aconseguir aquest fita el projecte es desenvolupa durant un període de tres anys en els següents àmbits d’actuació:

  • La formació del professorat
  • Els projectes escolars transversals
  • L’ Acció Comunitària
 
Com treballem?
Una de les aportacions del projecte Tàndem ha estat començar a introduir la metodologia del treball per projectes a les aules .
Cada curs investiguem sobre un tema general triat democràticament per alumnes i mestres. Cada grup classe en funció dels seus interessos dins del tema, inicia un procés de recerca a partir d’una pregunta generadora. Els tres eixos de recerca d’informació són: l’entorn més proper de l’alumne (escola-família-barri), el món de l’art amb tots els recursos que ofereix el patrimoni cultural i l’actualitat .
Aquests projectes de recerca es desenvolupen en un horari específic tres dies en setmana.
Dins dels projectes es dispensa una atenció especial a la interrelació entre els diferents llenguatges artístics: arts plàstiques, música, literatura, dansa…així com la vinculació de l’art amb matèries aparentment més allunyades com la  ciència o les matemàtiques.
Alumnes de 1er dibuixant del natural al zoo de Barcelona
Per saber-ne +
Veieu la presentació del projecte al web  del Museu Nacional d’Art de Catalunya.