Tancat el projecte “Cuines”, aquest nou curs centrarem els nostres projectes en l’esport i l’olimpisme. Aquest tema ha estat triat de manera conjunta per tot l’alumnat i professorat del centre.
El curs, que començarem ben aviat, consolidarem la metodologia de treball per projectes interdisciplinaris a les aules fent especial atenció a l’art i el patrimoni cultural […]